S1EP 45 ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವವನು ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ | He who hears the song gets merit

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜನ್ಯಗಳಾದ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯವೆರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ, ಕರ್ತಾ, ಕರ್ತ್ರ್, ಬುದ್ಧಿ, ಧೃತಿ, ಸುಖಗಳಲ್ಲಿನ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕನ್ನರಿಯಿರಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ ಪ್ರದೀಪ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ಈ .. ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

Further reading

S1EP 51 ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ? | Don’t you need an auspicious day for the first rites after the birth of a child?

ಇಂದಿಗೂ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ...

S1EP 50 ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನದ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ | There is an interesting fact behind the seamantonnayana

ಇಂದಿಗೂ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ...

S1 EP 49 ಪುಂಸವನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ? | Do you know about Punsavan Sanskar?

ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುಂಸವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಹೀಗೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು...

S1EP 73 ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ? | Have you focused on your strengths?

ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸೂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ದಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ? ತಿಳಿಯಿರಿ recharge ಆಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ...

S1EP 72 Shortcut ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಶಸ್ಸು short ಆಗಿರುತ್ತೆ… | Shortcut success is short…

ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸೂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ದಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ? ತಿಳಿಯಿರಿ recharge ಆಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ...