S1EP12 Recharge – Sadhaneya Padma- Lijjat Papad ಸಾಧನೆಯ ಪದ್ಮ – ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್

Recharge: Kick start your day by tuning in to this podcast;Recharge” Podcast by Mr. Badekkila Pradeep

Further reading

S1EP36 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? |what did Lord Sri krishna say about the principles of life ?

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿವರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ರೈತನು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಫಲಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಬೀಜ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲಗಳು...

S1EP 58- Bharatada Geniusgalu Acharya Vagbhata – ಆಚಾರ್ಯ ವಾಗ್ಭಟರು – ಆಯುರ್ವೇದದ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತರು !

ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಾಚೀನ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು...

S1EP 57 ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಭಾರತದ genius ಆದ!! …| Bharatada Geniusgalu Kaviratna Kalidasa

ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಪಂಡಿತರು , ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಡುಗೆ...

S1EP 35 ಎರಡು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.. ಅವು ಯಾವುದಂದ್ರೆ.. | Adhyaya 12 Bhakthi Yoga

ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಾಚೀನ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು...

S1EP 56 : ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದವರಿವರು …| Bharatada Geniusgalu Chanakya

ಇವರು ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಇವರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದನ್ನು...

S1EP34 Relax ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ | No one other than you can see my form

ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ‘ ನೀನು ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ...