S1EP12 Recharge – Sadhaneya Padma- Lijjat Papad ಸಾಧನೆಯ ಪದ್ಮ – ಲಿಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡ್

Recharge: Kick start your day by tuning in to this podcast;Recharge” Podcast by Mr. Badekkila Pradeep

Further reading

S1EP 51 ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ? | Don’t you need an auspicious day for the first rites after the birth of a child?

ಇಂದಿಗೂ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ...

S1EP 50 ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನದ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ | There is an interesting fact behind the seamantonnayana

ಇಂದಿಗೂ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ...

S1 EP 49 ಪುಂಸವನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ? | Do you know about Punsavan Sanskar?

ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುಂಸವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಹೀಗೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು...

S1EP 73 ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ? | Have you focused on your strengths?

ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸೂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ದಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ? ತಿಳಿಯಿರಿ recharge ಆಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ...

S1EP 72 Shortcut ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಶಸ್ಸು short ಆಗಿರುತ್ತೆ… | Shortcut success is short…

ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸೂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ದಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ? ತಿಳಿಯಿರಿ recharge ಆಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ...