S1EP34 Relax ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ | No one other than you can see my form

ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ‘ ನೀನು ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು .. ಆಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ ಪ್ರದೀಪ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. …. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ .. ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

Further reading

S1EP 51 ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ? | Don’t you need an auspicious day for the first rites after the birth of a child?

ಇಂದಿಗೂ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ...

S1EP 50 ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನದ ಹಿಂದಿದೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ | There is an interesting fact behind the seamantonnayana

ಇಂದಿಗೂ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ...

S1 EP 49 ಪುಂಸವನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ? | Do you know about Punsavan Sanskar?

ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುಂಸವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಹೀಗೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು...

S1EP 73 ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ? | Have you focused on your strengths?

ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸೂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ದಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ? ತಿಳಿಯಿರಿ recharge ಆಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ...

S1EP 72 Shortcut ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಶಸ್ಸು short ಆಗಿರುತ್ತೆ… | Shortcut success is short…

ಜಗತ್ತು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಸೂತ್ರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ದಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ? ತಿಳಿಯಿರಿ recharge ಆಗಿ ಬಡೆಕ್ಕಿಲ...